10 november, 2018

2018vr09nov10:30 am12:45 pmTour: Centrumgebied Alexander10:30 am - 12:45 pm Thema:Groei van de stad,StadmakerspraktijkType activiteit:OP PAD

Details

Centrumgebied Prins Alexander – De periferie voorbij


Deze stadstour naar het centrumgebied van Prins Alexander toont de opgaven voor het gebied, dat vanwege de vele infrastructurele lijnen die er samenkomen ook wel de Alexanderknoop wordt genoemd. Functiemenging en nieuwe verbindingen moeten de verblijfswaarde van het gebied vergroten, zodat de knoop een hart wordt.

Onder leiding van Stichting Hart voor Prins Alexander gaan we op locatie in gesprek over de ontwikkelrichting van het centrumgebied van Prins Alexander. De Stichting Hart voor Prins Alexander maakt onderdeel uit van de Alliantie Stationsgebied Alexander en richt zich op het creëren van een prettige en attractieve verblijfsplek. Het Prins Alexanderplein heeft de potentie om dat te zijn, maar nodigt op dit moment niet uit om er te verblijven. Hoe kijken stadmakers naar de identiteit van het gebied, de verwevenheid met de stad en andere wijken en welke rol dit speelt in de toekomstige ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen?

Met de voorgenomen herontwikkeling van OV-knooppunt Rotterdam-Alexander gaat ook het Prins Alexanderplein op de schop. Vooruitlopend op de definitieve herinrichting kleurt het centrum van Rotterdams grootste stadsdeel Prins Alexander blauw en groen. De kleuren, naar een ontwerp van 75B, verwijzen naar de veenpolder waaruit ooit de Alexanderpolder verrees en brengen samen met een wandgrote foto de ‘vergeten’ polderidentiteit terug in de nu volledig versteende omgeving. De tijdelijke ingreep laat zowel de trots op de polder zien, als de urgentie van goed watermanagement.

www.shvpa.nl
www.prinsalexanderplein.nl
www.citylab010.nl/plannen/waterfenomena2019rotterdamprinsalexander

Foto: Hans Wilschut

X