10 november, 2018

2018vr09nov10:30 am12:45 amTour: Daken Schouwburgplein10:30 am - 12:45 am Thema:Duurzaamheid,Groei van de stad,VeerkrachtType activiteit:OP PAD

Details

Ontdek het onontgonnen daklandschap van Rotterdam

 

Deze inspirerende wandeltour gaat letterlijk over daken. Esther Wienese en Jeroen de Leeuw nemen je mee het dak op en laten zien dat daken goud waard zijn voor steden die zich voorbereiden op de uitdagingen van de toekomst. Bijvoorbeeld het groeiend aantal inwoners: in 2030 woont naar schatting 70% van de wereldbevolking in de stad. In Rotterdam groeit het aantal inwoners in het centrum naar verwachting van 40.000 naar 60.000.

Klimaatverandering is een andere, zeer urgente uitdaging. De aarde warmt op en dat zorgt voor meer (lokale) buien en langere periode van hitte en droogte. In de steden leidt dit tot wateroverlast en hittestress. Tot slot noopt de beperking van CO₂ uitstoot ons tot een ingrijpende omschakeling naar energieopwekking uit duurzame brandstoffen.

Voor resilient – weerbare en veerkrachtige – steden is het nodig de daken te benutten voor woningen, kantoren en recreatie, voor daktuinen en daklandbouw, voor de opvang van regenwater en voor duurzame energieopwekking. Rotterdam is daar actief mee bezig.

Vanaf twee daken rond het Schouwburgplein vertelt Esther Wienese, auteur van Het Rotterdamse Dakenboek, nieuw gebruik van dak en stad, over de noodzaak de daken multifunctioneel te ontwikkelen en over de (inter)nationale voortrekkersrol van Rotterdam hierin. Jeroen de Leeuw, projectmanager van 7 Square Endeavour, zoomt in op dit project dat de daken van het Schouwburgplein omvormt tot groene oases die water bufferen en verdampen en energie opwekken. Vanuit de gemeente Rotterdam zal Paul van Roosmalen, programmamanager Multifunctionele Daken, het gemeentelijk beleid toelichten.

www.7square-endeavour.nl
www.estherwienese.nl/dakenambassadeur
www.multifunctioneledaken.nl
www.resilientrotterdam.nl

Foto: Arcadis

X