10 november, 2018

2018vr09nov1:00 pm2:30 pmRuimte voor energie deel 11:00 pm - 2:30 pm Thema:DuurzaamheidType activiteit:AAN HET WERK,IN GESPREK

Details

Aankeilen! In gesprek over ruimte voor energie

Locatie: Erker

 

Nederland en de wereld staan voor de enorme opgave om de klimaatdoelen, zoals afgesproken in 2015 in Parijs, te behalen. Met het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’ formuleerde het nieuwe college deze zomer haar ambitieuze doelstellingen voor Rotterdam. Klimaatadaptatie en de energietransitie betekenen de komende decennia een complete verbouwing van de stad en vormen tegelijkertijd een breed sociaal-maatschappelijk project. Hoe organiseren we deze cultuuromslag snel genoeg, op voldoende plekken tegelijk, op een sociaal-inclusieve manier én als een echte kwaliteitssprong? Hiervoor hebben we alle beschikbare kennis, kunde en capaciteit in de stad nodig, want alleen door samen te werken kunnen we deze opgaven aan. In Rotterdam wordt op vele plekken al gewerkt aan deze transities, in verschillende wijken, in concrete projecten, met een keur aan veelbelovende initiatieven. Hoe kunnen deze initiatieven worden ingezet om tot de in het coalitieakkoord geformuleerde doelen te komen? Hoe kan denk- en ontwerpkracht optellen tot een energie-ke transitie? Deze vragen staan centraal tijdens de sessies Ruimte voor energie op het Stadmakerscongres.

Samen met IABR, Vereniging Deltametropool en het Keilecollectief verkennen we de opgave voor de Rotterdamse energietransitie. Joost Schrijnen duidt in de introductie de reikwijdte en urgentie van de opgave. Arno Bonte (wethouder energietransitie Rotterdam) reageert vervolgens vanuit het perspectief van het college Rotterdam en licht toe welke stappen het stadsbestuur wil nemen.
We gaan in gesprek met Rotterdamse (sociaal) ondernemers Corine Erades (VVE’s met Energie-Blijstroom) en Robbert de Vrieze (Delfshaven Coöperatie) over de manier waarop zij samenwerken met bewoners, verenigingen van eigenaren, ondernemers, woningcorporaties en de gemeente en onderzoeken we met Thijs van Spaandonk (Bright, Hoofd Stedenbouw Rotterdamse Academie van Bouwkunst) wat deze veranderde werkelijkheid betekent voor een nieuwe manier van stadsmaken. Wat is de volgende stap? Hoe kan Rotterdam werken aan een energieke cultuuromslag en hoogwaardige ruimte voor energie? Tot slot wordt het prototype van de Nieuwe Rotterdamse Energiekaart door Vereniging Deltametropool gepresenteerd.

Het eerste deel van het gesprek is van 13:00 tot 14:30. Na 15 min. pauze praten we van 14:45 tot 15:45 door.

Moderator: Bart Cosijn

Beeld: Frank Hanswijk

X