10 november, 2017

2017vr10nov10:00 am12:15 amHappy Streets x Stadlab Cool-ZuidMax. 30 personen10:00 am - 12:15 am Type activiteit:OP PAD

Details

Rotterdam groeit en wordt steeds drukker. Het is een uitdaging om de stad in beweging te houden. Happy Streets is een beweging van verschillende Rotterdammers die zich inzetten voor inclusieve, duurzame mobiliteit en beter gebruik van publieke ruimte. Samen met bewoners, ondernemers en gebruikers worden plannen gemaakt om de straat anders in te richten. Daar blijft het niet bij, met tijdelijke experimenten wordt direct getest of iets werkt. In het Happy Streets paviljoen in Cool-Zuid worden ervaringen uitgewisseld over het co-creatie en co-productie proces van de experimenten. Vervolgens zal de link gelegd worden met de activiteiten van het Stadlab Cool-Zuid waarin wordt werkt aan de lange termijn visie voor dit gebied in de luwte van de binnenstad én aan concrete experimenten voor vergroening van de buitenruimte. Tot slot worden de eerste resultaten van de monitoring van het Happy Streets experiment op de West-Kruiskade (dit vond plaats tussen 5 en 31 oktober jl.) besproken en gedeeld.

Programma

  • Start vanuit de Schouwburg: Onder leiding van Happy Streets via de Schiedamse Vest op naar het het Paviljoen. Happy Streets deelt ervaringen van het co-creatie en co-productie proces in Cool-Zuid.
  • Lessen vanuit Happy Streets West Kruiskade.
  • Met aandacht voor de monitoringsresultaten door Veldacademie, Giuliano Mingardo en DRIFT. Wat is het effect van Happy Streets? Betrokken ondernemers en bewoners delen hun ervaringen.
  • Stadlab Cool-Zuid: Presentatie van de publicatie met daarin de resultaten en het toekomstverhaal namens de deelnemende bewoners, ondernemers, instellingen en ontwerpers.
  • De tour sluit af met een discussie alvorens op tijd voor de lunch terug te gaan naar de Schouwburg.

Achtergrond: Happy Streets
Het initiatief is ontstaan uit een samenwerking van DRIFT, Street Makers, Street Events en de Gemeente Rotterdam. Samen met bewoners, ondernemers en gebruikers worden plannen gemaakt om de straat anders in te richten. Daar blijft het niet bij, met tijdelijke experimenten wordt direct getest of iets werkt. Zo wordt de stad van morgen vandaag al ervaren. Happy Streets startte met een grootschalig event in en rond het Hoogkwartier en is intussen op tal van plekken in Rotterdam actief. Ook zijn de initiatiefnemers gestart met een analyse van de effecten van Happy Streets. Hiervoor wordt gewerkt met de Veldacademie.

Achtergrond: Stadlab Cool-Zuid
In 2016 startte Stichting Kool het stadlab Baankwartier. Met de aanstaande ontwikkeling van grootschalige wooncomplexen in dit gemengde wederopbouwgebied, zochten de initiatiefnemers samen met de ontwikkelaars, instellingen, ondernemers en bewoners naar kansen die vanuit deze verdichting ontstaan op de korte en de lange termijn. Met het ‘Stadlab Cool-Zuid’ werd deze zoektocht voort gezet. Hoe kan het gebied zich ontwikkelen tot een aantrekkelijk, gezond en inclusief woonmilieu in de luwte van de Rotterdamse binnenstad? En hoe kunnen experimenten in de openbare ruimte hier op de korte termijn aan bijdragen? Beide stadlabs zijn afgerond met een verbindend toekomstverhaal. Baankwartier presenteerde dit met een debat op het Stadmakerscongres van 2016, Cool-Zuid presenteert deze publicatie tijdens deze tour naar het gebied.

X