10 november, 2017

2017vr10nov10:00 am11:00 amRotterdamse VvE’s met Energie10:00 am - 11:00 am Type activiteit:AAN HET WERK

Details

Rotterdam kent 12.000 verenigingen van eigenaren, dat is 10% van alle VvE’s in Nederland. In deze sessie delen de initiatiefnemers van ‘Rotterdamse VvE’s met Energie’ concrete kansen voor de energietransitie van deze enorme hoeveelheid woningen. Veel van deze gedeelde woningcomplexen zijn namelijk toe aan een opknapbeurt. Hoe kan de stad profiteren van de verduurzaming van deze woongebouwen? Welke stakeholders zijn daarbij belangrijk en hoe kunnen deze netwerken beter op elkaar aansluiten? En hoe maken we van de opgave van verduurzaming van woongebouwen ook een architectonische opgave?

Leer over de werking van Rotterdamse VvE’s met energie en denk mee over de verbinding tussen woningkwaliteit en energietransitie en over concrete kansen om deze urgente opgave te versnellen en op te schalen.

Programma

  • Corine Erades en Mimi Slauerhoff lichten toe hoe het collectieve proces van Rotterdamse VvE’s met energie werkt.
  • In gesprek over de urgentie van deze opgave, de kansen voor de stad en de manier om te versnellen en op te schalen.

Achtergrond: VvE’s in Rotterdam
Rotterdamse VvE’s met energie wordt gevormd door Mimi Slauerhoff (gedragskundige) en Corine Erades (architect) en wordt uitgevoerd in opdracht van VVE-010, de gemeente Rotterdam en Climate KIC. In deze workshop willen zij hun geleerde lessen delen en de vragen die voortkomen uit de experimenten verder brengen in gesprek met overige partijen in de stad die zich bezighouden met verduurzaming op verschillende schaalniveaus en vanuit verschillende expertises.

Rotterdam bestaat voor 75% uit gestapelde bouw in eigendom van corporaties, vastgoedeigenaren en leden van verenigingen van eigenaren (VvE). Er zijn in Rotterdam 12.000 VvE’s, dat is 10% van het totale aantal VvE’s in Nederland. Een groot deel daarvan is gevestigd in de bestaande (al wat oudere) bouw die behoefte heeft aan een opknapbeurt. VvE’s sparen wel voor onderhoud van hun gebouw maar woningverbetering en verduurzaming van het gebouw vielen tot nu buiten de regelementen waaraan VvE’s (middels de splitsingsakte) gebonden zijn. Verandering in de wetgeving (jan. 2018) en een gunstige energiebesparingslening voor VvE’s (gecombineerd met rijkssubsidie voor VvE’s voor isolatiemaatregelen) geven de VvE’s nu een unieke mogelijkheid om het gebouw een upgrade te geven. Veel eigenaren zijn enthousiast over dat vooruitzicht. In plaats van servicelastenverhoging voor oplopende onderhoudskosten kunnen zij met gelijkblijvende (of redelijke stijging van) woonlasten een aantal wensen (verhelpen van discomfort, levensloopbestendigheid en verbetering van het uiterlijk van het gebouw) realiseren. Energiebesparende maatregelen leveren immers ook weer geld op. Het besluit over welke investeringen de VvE wil doen kan alleen collectief genomen worden, door alle woningeigenaren samen. Vaak is het bezit in de VvE gemengd en is een deel van de appartementen in bezit van een vastgoedeigenaar of corporatie. Rotterdamse VvE’s Met Energie is een programmatische aanpak die VvE’s begeleid in het vaststellen van het optimale pakket van maatregelen dat de VvE (woonlastenneutraal) kan investeren (met vizier op energieneutraal) en de begeleiding van het besluitvormingsproces met alle eigenaren.

Foto: Daniele Varlonga  

X