Op pad met stadmakers

In de ochtend van het Stadmakerscongres gaan we traditiegetrouw naar buiten waar stadmakers de plekken laten zien waaraan ze werken en wat de opgaven zijn in de groeiende stad. Er zijn dit jaar dertien tours, die je meenemen naar leegstaand erfgoed, nieuwe groengebieden en stadsdelen in ontwikkeling.

Herbestemming en herontwikkeling
Zo bezoeken we de Oude Haven waar vijf karakteristieke brugwachtershuisjes leeg staan. Wat kan daarmee gebeuren nu ze door centrale bediening van de bruggen overbodig zijn geworden? In Rotterdam Noord wordt de wasserij van het voormalige Bergwegziekenhuis herontwikkeld tot modebroedplaats. Hoe blaas je nieuw leven in dit leegstaande pand en hoe zorg je ervoor dat de combinatie tussen creatief, commercieel en openbaar leidt tot een succesvolle en herhaalbare pilot met meerwaarde voor de stad?

‘Gezonde tours’
Hoe houd je de groeiende stad gezond? Op het Eiland van Brienenoord en aan de oever van de Rotte wordt gewerkt aan groene plekken voor ontspanning en rust in de steeds voller wordende stad. Op de daken rond het Schouwburgplein zie je hoe daar nog een wereld te winnen is voor een gezonde, weerbare en veerkrachtige stad. Op het Kleinpolderplein kun je zelf de handen uit de mouwen steken om fijnstof te oogsten waarmee servies wordt geglazuurd om de luchtvervuiling zichtbaar en zelfs tastbaar te maken. Stof tot nadenken, dus.

Tours naar Zuid
Groei is ook een kans voor gebieden in de stad om zich opnieuw te positioneren, zich te versterken en nieuwe verbindingen aan te gaan met andere delen van de stad. Zowel in Prins Alexander als op Rotterdam Zuid wordt gewerkt aan een nieuw hart. Zuid staat sowieso royaal in de aandacht met maar liefst vier tours, die zowel fysieke als sociaal-culturele kant van Zuid belichten. Wat is de rol van onderwijs in de gebiedsontwikkeling van Hart op Zuid? Wat betekenen grootstedelijke ontwikkelingen bijvoorbeeld op buurtniveau? Hoe zorgen we ervoor dat kunst en cultuur vanuit verbindende waardes bijdragen aan de ontwikkeling van Rotterdam-Zuid? En hoe kan de particuliere woningvoorraad op een innovatieve manier worden verbeterd? Je ziet het op Zuid!

De toekomst van de stad wordt tastbaar en komt tot leven tijdens deze tours. Ontmoet de makers en lever zelf een bijdrage aan de stad van straks, want iedereen kan, in verschillende rollen, bijdragen aan de ontwikkeling van de stad. Dat is de overtuiging en tegelijk de vraag die het Stadmakerscongres centraal stelt. De breedte en variëteit van het programma weerspiegelt deze gedachte.

Bekijk de tours in het programmaoverzicht