Over het Stadmakerscongres

Op vrijdag 9 november 2018 transformeerde Theater Rotterdam, locatie Schouwburg, opnieuw tot een bruisende werkplaats voor het stadmaken. Nu de stad groeit moeten we de cultuur van het samenwerken aan de stad productief maken. De groei van de stad moet goed zijn: compact, circulair, inclusief, productief en gezond. Daarom gingen we tijdens de vijfde editie van het Stadmakerscongres op zoek naar vitale verbindingen tussen ruimtelijke en maatschappelijke stadsontwikkeling, naar nieuwe perspectieven op ruimtelijke kwaliteit en naar de volgende fase in de praktijk van het stadmaken.

Stadmakerscongres

Het initiatief tot het Stadmakerscongres is ontstaan vanuit een beweging die (inter)nationaal en lokaal voelbaar is, namelijk dat het werken aan de stad niet langer slechts aan institutionele partijen is voorbehouden. Iedereen die zich betrokken voelt bij de stad kan vanuit zijn specifieke deskundigheid en ambitie bijdragen aan haar ontwikkeling. Dat is de overtuiging en tevens de opgave die het Stadmakerscongres centraal stelt.

De breedte en variëteit van het programma weerspiegelt deze gedachte. Welke thema’s kun je verwachten: kansen voor energiewijken; de positie van stadslabs; de nationale én Rotterdamse omgevingsvisie; circulariteit en mobiliteit; de toekomst van maatschappelijk vastgoed; cultuur en onderwijs op de kaart; het verband tussen Rotterdamse gebiedsontwikkelingen; de brede visie op de groei van de stad.

Guest Urban Critic

Sinds 2009 nodigt AIR namens de Van der Leeuwkring jaarlijks een internationale gast uit die de Rotterdamse praktijk en ontwikkeling vanuit ervaring en deskundigheid duidt, een spiegel voorhoudt en internationaal positioneert. Dit jaar was de Londense architect Sir David Adjaye de Guest Urban Critic.

Van der Leeuwprijs

De Van der Leeuwprijs werd dit jaar uitgereikt aan Robbert de Vrieze voor zijn langdurige inzet voor het stadmaken in Rotterdam. De prijs is een initiatief van de Van der Leeuwkring, waarin Rotterdamse opdrachtgevers op persoonlijke titel zijn verenigd. Zij delen hun betrokkenheid op een gedeelde publieke ruimte, het private en publieke ondernemerschap en de ruimtelijke kwaliteit van de stad Rotterdam. Met de Van der Leeuwprijs eert de kring een Rotterdams privaat initiatief met meerwaarde voor de publieke ruimte.

Hou onze nieuwsbrief en de website van AIR in de gaten om op de hoogte te blijven van de programmering van AIR. 

X